Polimetilamina-M (PMTA-M) 1000L

7.400,00lei

6.218,49 lei fara TVA

Bazin IBC 1000L neinclus in pret (450 lei + TVA)

Estimat de livrare: 1-3 zile lucratoare

Descriere

Polimetilamina-M (PMTA-M) este un element derivat al produsului principal, polimetilamina (PMTA), care este destinat a fi folosit ca materie primă pentru producerea lichidelor pentru spălarea și curățarea parbrizelor.

PMTA-M înlocuiește în totalitate tipurile de alcool cunoscute și utilizate, până acum, în industria lichidelor de parbriz. În calitate de produs pe bază de chimie verde, are aceleași proprietăți ca și substanța principală din care derivă, PMTA. Astfel, PMTA-M este netoxică și neiritantă, prietenoasă cu mediul înconjurător și cu omul.

Acest produs ecologic și biodegradabil are proprietăți de agent tensioactiv multifuncțional polimetilaminic (surfactant), ceea ce înseamnă că face parte din gama de agenți activi de suprafață.

Utilizări industriale: Substanță tensioactivă ca atare (surfactant) sau ca materie primă în cadru industrial în fabricarea solvenților organici.
Utilizări profesionale: Agent de curățare (surfactant), lichide pentru spălare, degivrare parbrize.

CARACTERISTICI Polimetilamina:

 • Aspect – Lichid incolor, omogen, transparent.
 • Miros – Specific alcoolilor monoatomici.
 • pH – 11 ± 0,5
 • Densitate (kg/m3) – 795,5 ± 0,4
 • Temperatura de inflamare°C – 11,0
 • Punct de fierbere°C – 63,0± 1,1
 • Punct de congelare°C – -72,5
 • Vîscozitate cinematică (mm2/s) – 0,7777±0,0056
 • Vîscozitate dinamică (mPa/s) – 0,6187±0,0045
 • Conținut de apă (mg/kg) – 947±15
 • Solubilitate în apă – Se amestecă complet în orice proporții.
 • Fracția masică a Polimetilaminei, max – 99,5 %
 • Masa moleculară (1 unitate de polimer) – 958
 • Grad de polimerizare – ~ 10
 • Conținut de metanol –  max 0,25 %
 • Interval de concentratie – 99,5 %
 • Denumire component principal – 2-aminoethanol

Produsul nu este considerat ca avand efecte nocive asupra lucratorilor sau de ecotoxicitate asupra mediului inconjurator. Insa se recomanda respectarea tuturor masurilor de precautie aplicabile substantelor chimice, cand se lucreaza cu acest produs.

Fraze de precauție: Prevenire

P 210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.
P240 Legătură la pământ și conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.
P241 Utilizaţi echipamente electrice, de ventilare, de iluminat, antideflagrante.
P242 Nu utilizaţi unelte care produc scântei.
P243 Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor 3omponent3tic.
P280 Purtaţi mănuşi de protective, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecţie a ochilor și
echipament de protecţie a feţei.

Fraze de precauţie: Intervenţie

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă.
P370 + P378 În caz de incendiu: Utilizaţi spumă rezistentă la alcool pentru stingere.

Fraze de precauţie: Depozitare

P403 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

Fraze de precauţie: Eliminare

P501 Aruncaţi conţinutul sau recipientul la un punct de colectare a deșeurilor în conformitate cu
reglementările naționale.

Alte pericole
Acest produs nu indeplineşte criteriile de clasificare ca PBT–persistent, bioacumulabil si toxic sau vPvB–foarte persistent, foarte bioacumulabil.

Informații suplimentare

Greutate1000 kg

Recenzii

Nu există recenzii până acum.


Fii primul care adaugi o recenzie la „Polimetilamina-M (PMTA-M) 1000L”

PRODUSE ASEMANATOARE