Politica de confidentialitate

Politica de confidenţialitate

Operator: S.C Tegos Prime S.R.L

Adresa: Sat Dângeşti, Com. Berislăveşti, nr. 1, jud. Vâlcea

Contact e-mail: contact@tegosprime.ro

C.U.I.: RO 42584746

Nr. Inreg.: J 38/368/2020

S.C Tegos Prime S.R.L. (“Compania”, “noi”) prelucrează prin intermediul site-ului www.tegosprime.ro (“Site-ul”) un număr limitat de date cu caracter personal despre dumneavoastră. Prezenta Politică de Confidenţialitate (“Politica”) descrie datele prelucrate, scopul prelucrării, modalităţile de prelucrare si drepturile de care vă bucurati în calitatea de titular al acestor date.

1. Drepturi

1.1.   În condiţiile impuse de Lege, vă bucuraţi de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor personale:

  • Dreptul de acces la date;
  • Dreptul la corectare a datelor;
  • Dreptul de opoziţie însemnând că oricând ne puteţi notifica să nu vă mai prelucrăm datele, în anumite condiţii;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazată pe prelucrarea prin mijloace automate a datelor.
  • Dreptul de a vă adresa justiţiei.

1.2.   Primele două drepturi pot fi exercitate, în condiţiile Legii, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, transmise la adresa de e-mail a companiei. Raspunsul nostru va veni într-un termen de maxim 15 zile.

1.3.   Dreptul de opoziţie poate fi exercitat printr-o cerere scrisă, datată si semnată, transmisă la adresa de e-mail a companiei.

1.4.    În situaţia în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră este ilegală vă puteţi adresa  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro sau instanţelor competente aflate în raza domiciliului dumneavoastră.

2. Prelucrarea datelor personale

2.1.   Vă respectăm viaţa privată. Din acest motiv nu vom prelucra datele dumneavoastră personale decât in situaţiile în care acest lucru este neaparat necesar. De asemenea, pentru siguranţa dumneavoastră ne vom strădui mereu să colectăm cât mai puţine date personale.

2.2.   Datele personale vor fi păstrate numai pe durata prelucrărilor descrise mai jos.

2.3.   Deoarece credem în prelucrarea responsabilă a datelor dumneavoastră personale, prelucrarea este limitată doar scopurilor declarate mai jos.

3. Comanda on-line/comanda telefonică

3.1.   Informaţiile furnizate vor fi utilizate în scopul efectuării comenzii produselor pe care Utilizatorul doreţşte să le achiziţioneze. Comanda se va realiza atât prin intermediul Site-ului, cât şi telefonic prin intermediul operatorilor Companiei.

3.2.   În niciun caz nu vom transmite, pune la dispoziţie sau permite accesul unor terţi la datele persoanele, fără acordul explicit al Utilizatorului.

4. Marketing

4.1.   Nu vom utiliza datele personale în scopuri de marketing direct decât in situaţia în care ne permiteţi acest lucru. În zonele unde sunt colectate date personale veţi putea menţiona dacă sunteţi de acord sau nu să le prelucram în acest scop.

4.2.   În niciun caz nu vom transmite, pune la dispoziţie sau permite accesul unor terţi la datele personale in scopuri de marketing.

5. Cont

5.1.   Pentru a efectua o comandă trebuie să vă înregistraţi pe Site, cu nume, prenume, adresă de livrare, parolă şi date de contact (adresa de e-mail si telefon). Datele furnizate la înregistrarea unui Cont vor fi prelucrate numai pentru autentificarea ulterioară în cont şi doar pe durata existenţei Contului.

5.2.   Utilizatorul va oferi în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Utilizarea conţinutului

6.1.   Site-ul poate conţine link-uri si aplicaţii ale unor furnizori externi de servicii sociale de comunicare, cum ar fi, dar fără a se limita la Facebook®, prin intermediul cărora aveţi posibilitatea să faceti anumite acţiuni.

6.2     În situaţia în care folosiţi linkuri sau faceţi anumite acţiuni legate de serviciile sociale de comunicare, îi permiteţi Companiei să afişeze acest lucru în Site, iar prelucrarea datelor va dura pe parcursul existenţei Site-ului. De asemenea efectuând asemenea acţiuni îi permiteţi Companiei să transmită furnizorilor respectivelor servicii sociale de comunicare informaţiile sau acţiunile pe care le-aţi efectuat, precum şi permisiunea de a primi de la respectivele servicii sociale de comunicare informaţii asociate acţiunii efectuate.

6.3.    Furnizorul de servicii sociale de comunicare ale căror link-uri sau aplicaţii le puteţi utiliza folosind Site-ul sunt, la acest moment, Facebook® şi Instagram®. Pentru informaţii privind politicile de prelucrare a datelor personale ale acestor companii, vizitaţi web-site-urile corespunzătoare.

7. Sugestii şi reclamaţii sau alte comunicări

7.1.   Pentru comentarii, întrebări sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: contact@tegosprime.ro. Datele pe care le furnizaţi în cadrul unor asemenea comunicări vor fi prelucrate pe durata rezolvării respectivei comunicări şi numai pentru acest scop.

8. Securitatea datelor

8.1.    Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja viaţa privată. Din acest motiv, toate datele personale vor fi păstrate în baze de date pe serverele companiei S.C Tegos Prime S.R.L, cu sediul in sat Dângeşti, com. Berislăveşti, jud. Vâlcea, avand C.U.I. – RO 42584746, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J38/368/2020.

8.2.   Pentru protecţia acestora vom lua cel puţin următoarele măsuri de siguranţa: acces limitat numai angajaţilor care au nevoie de aceste date pentru furnizarea serviciilor, acces la bazele de date pe bază de user şi parolă, bazele de date vor fi stocate pe calculatoare protejate prin firewall.

9. Modificari în politica de confidenţialitate

9.1.   La anumite intervale de timp pot exista modificări la politica de confidenţialitate sau în privinţa modului de prelucrare. Recomandăm vizitatorilor Site-ului să reviziteze prezenta politică pentru a fi la curent cu eventualele schimbări.

 

10. Utilizarea Site-ului de către copii

10.1.   Site-ul nu este destinat persoanelor sub vârsta de optsprezece (18) ani şi solicităm ca aceste persoane sa nu furnizeze Date Personale prin Site.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată!

Lăsați-ne un mesaj
1
Vă putem ajuta?
Bună ziua!

Aveți nevoie de informații?